خسته ام،..بگذار.بیدارم نکن


میشود هردم عذابم ببشتر

از غمت درپیچ وتابم بیشتر


آتش است این زندگی و هرزمان

می چکد قلب مذابم بیشتر


خسته ام.. بگذار ،بیدارم نکن

یابده چیزی زخوابم بیشتر


دوست،در بیدادگاه دوستی

کرده ازدشمن کبابم بیشتر


بوی سم می آید از دستان دوست

می دهد هرلحظه آبم بیشتر


آفتابی کاش بودم ازوفا

تابراین دلها بنابم بیشتر


حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعر سفید , حمیدرضاسفید , دوست ودشمن , دستان دوست , آتش دوستی , زندگی , شکوه وشکایت , حمیدسغید , شعرغمگین , ناله ازدست دوست , بگذار زندگی کنم , دوست نادان ,

[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 12 مهر 1397 ] 4:54 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عید فقرا

آن راکه شال وکفش ولباس جدیدنیست

ماتم زده ست کنج دلش،این که عیدنیست


گفتی چرابه گوشه نشستی وغمگنی

عمریست من چنینم وچندان جدیدنیست


ماعرصه را به خلق خداتنگ کرده ایم

بی ما جهان که اینهمه ذاتا پلیدنیست


گفتی چراگلیم سیاهیست بخت ما

فرشینه های بخت کسی هم سپیدنیست


برقله ی امید رسیدیم عاقبت

وقتی که دردل ما هیچ امیدنیست


می چینم آن زمان گل صدبرگ آرزو

کزعشق آنکه ازدل من میوه چید نیست


من می روم زشهر شما روزگارخوش!!

درشهر تان هم آن که وفا می خرید،نیست


#حمیدرضاسفید

@ganjinesefid

برچسب ها: شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , حمیدرضاسفید , اندوه , شکوه وشکایت , عید , نوروز , فقیر , فقرا , ختلاف طبقاتی ,

[ بازدید : 55 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] 2:53 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

باران

خشک وتررابازباران خیس کرد

گونه‌ی چشم انتظاران خیس کرد


آن چه بادآورد باخودآب برد

آنچه بادانداخت باران خیس کرد


ناودان عشق شرشر سازکرد

ریشه ی سرو خیابان خیس کرد


نیمه جان بودم دوباره زنده کرد

تاکه باران نیمه ی جان خیس کرد


گوبرویدلاله درصحراودشت

هق هق باران بیابان خیس کرد


دررگانش عشق جاری میشود

هردلی را نوریزدان خیس کرد


این غزل تقدیم گلهای چمن

ای خوشاباران که بستان خیس کرد


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرباران , : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , حمیدرضاسفید , اندوه , شکوه وشکایت , [ ,

[ بازدید : 72 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 9 اسفند 1396 ] 2:43 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بیوفاتر

.روزهاطی میشود هی بیوفاترمیشوی

ازحریم مهرمن هرشب رهاترمیشوی


نقطه ضعفم بیوفایی بود،نقطه قوتت

تامرادرهم بریزی بیوفاترمیشوی


من ندارم ازتوسهمی غیرآه وناله ای

هرشبی باناله ای نو درنواترمیشوی


بندگّیِ من ترا تاعرش بالا برد وتو

ازبدِ اقبال من هرشب خداترمیشودی


گرنگیرم آب راازپیش پایت دم به دم

لحظه لحظه هم تواستادشنا ترمیشوی


شب تودرخوابی من چون مارزخمی می تپم

باچنین نامهربانی،بی صفاترمیشوی


گرنباشدمهربانی وگذشتم هرشبی

سوی ساحلهای دوری،ناخداترمیشوی


لذتی درسینه ام ازعشقبازی باتونیست

عشق داری؟؟ مهرداری ؟؟؟؟هی گداترمیشوی


پلکهایم راکه میبندم که یادآرم تورا

لحظه لحظه درخیال من فناترمیشوی


کوه رامی خواستم سنگی بدست آورده ام

سنگ دلسنگم!! زدستانم رهاترمیشوی


من محبت کرده ام تالایقم گردی ،گمان

کردم ازراه محبت مبتلاترمیشوی


قیمت هرکس به اخلاق است ومهرودوستی

خودنمیدانی که داری بی بهاترمیشوی؟؟


ای دل غافل! نبود این زندگی شایسته ات.

چون حریر ی از جفایش نخ نماترمیشوی


زندگی ای زندگی،دشنام پست روزگار

هردم وهربازدم،هی نارواترمیشوی


من اسیر عشق واو دربندهرچه غیرعشق

«مرگ آنی»!!! بر دل زخمم دواترمیشوی..


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , حمیدرضاسفید , مبتلاتر , بی وفاتر , اندوه , شکوه وشکایت ,

[ بازدید : 104 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 17 آبان 1396 ] 14:05 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم

اینکه دوری سرنوشت ماست راباورشدیم

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم.


وعده ی فردای بهتر،سوخت امروزمرا

هرچه فرداشدبه مانزدیک،مابدترشدیم


ازهوس آتش بپاکردند ودرآن عشق را

سوختندومابه جرم عشق خاکسترشدیم


گشته ام رنجور، بانیمی تلنگربشکنم

کوه بودیم ای عزیزان ما اگرساغرشدیم


زندگی هرجابخشکدمرگ می جوشد ولیک

ما به دوش زندگی بامرگ همبسترشدیم.


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرهای سپید , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم , تونیس ,

[ بازدید : 145 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 7 خرداد 1396 ] 3:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

رفتیم وپابه سینه ی دنیاگذاشتیم

رفتیم وپا به سینه ی دنیا گذاشتیم

برهرچه بود گریه کنان پاگذاشتیم


رفتیم وبی چراغ به ظلمت زدیم دل.

پاراچه بی گداربه دریاگذاشتیم


رفتیم مااگرچه ازاین شهر ،بادریغ

دل رابه کوچه کوچه ی آن جاگذاشتیمرفتیم وخنجری که فراموش گشته بود

دردست روزگار،مهیا گذاشتیم


امروزراببین که چه بی عشق می رود..

ماعشق راهمیشه به فرداگذاشتیم


عمری نگاهبان گلی بوده وکنون

ازجبرروزگار،به یغماگذاشتیم!!


خلقی نشسته اند،عزیزم توهم بیا

یک قطره دردرابه تماشاگذاشتیم


طی گرچه شدجوانی من،دل جوان نبود

قلبی شکسته ،چندمعما گذاشتیم


باروزگار و موج غمش چند کشمکش؟

این جنگ رابه هرکه جوان ،واگذاشتیم


حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سپید , شعرعاشقانه , رچسب ها: گنجینه سپید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم ,

[ بازدید : 108 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 7 خرداد 1396 ] 3:31 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

زمن بگذر


به من گفتی که دارم دوستت،ازاین سخن بگذر،

اگرچه دوستت دارم ‌ولی ای جان زمن بگذر


مرادرچاه می اندازی وگویی برادرجان!!

خدارا ،گرگ،!!! ازلیسیدن این پیرهن بگذر


زبانت زخم می بارد به روی زخم های دوش

توراجان برادرزخم برجانم مزن،بگذر


نمیبینی که بیمارم، دلم زخمی کهن دارد..

مزن هی نشتر آلوده بر زخم کهن بگذر


به قدرکوههابرسینه غم دارم مداراکن

گلویم راگرفته دستهایت چون رسن،بگذر


حلاوت نیست حلوارا چوبرخاک ره افکندی

مزن دیگربراین حلوا که افکندی ،دهن،بگذر


به سختی دوست راسختن، توراتنهاکند ای دل

دگرسختن نمی خواهدچنین حالی،بکن،بگذر

#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , گنجینه سفید , شعرهای سفید , شکوه وشکایت , اندوه غریبی , غم دنیا , رامهرمز , خوزستان , خسته , عاشقانه ,

[ بازدید : 115 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 20 فروردين 1396 ] 0:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گریه می خواهم

..🔵گنجینه سپید🔴:

تووقتی نیستی یک ابرباران گریه میخواهم

به قدراززمستان تابهاران گریه میخواهم


تووقتی نیستی هرچندمی گریم ،پریشانم

پریشانترزمن هم هست؟؟؟::گریان گریه میخواهم!!!


همه جمعندومی گویندومی خندندوخوشحالند

ولی تونیستی،باچشم خندان،گریه می خواهم


تووقتی نیستی آنقدرغم درجان خود دارم

که جان زیبنده ی من نیست،بی جان گریه میخواهم


چه انسانها که دردنیا برای عشق می گریند!!

برای عشق،قدرهرچه انسان گریه می خواهم


برایت گر نکردم گریه تاامشب پشیمانم،

ازامشب بادوتاچشم پشیمان،گریه می خواهم


#حمیدرضاسفید

کانال تلگرامی

گنجینه سپید

https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرهای سپید , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم , تونیس ,

[ بازدید : 114 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 17 فروردين 1396 ] 23:58 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

قلبی شکسته.....چندمعماگذاشتیم


رفتیم وپا به سینه ی دنیا گذاشتیم

برهرچه بود گریه کنان پاگذاشتیم


رفتیم وبی چراغ به ظلمت زدیم دل.

پاراچه بی گداربه دریاگذاشتیم


رفتیم مااگرچه ازاین شهر ،بادریغ

دل رابه کوچه کوچه ی آن جاگذاشتیمرفتیم وخنجری که فراموش گشته بود

دردست روزگار،مهیا گذاشتیم


امروزراببین که چه بی عشق می رود..

ماعشق راهمیشه به فرداگذاشتیم


طی گرچه شدجوانی ما ، دل جوان نبود

قلبی شکسته ،چندمعما گذاشتیمعمری نگاهبان گلی بوده وکنون

ازجبرروزگار،به یغماگذاشتیم!!


خلقی نشسته اند،عزیزم توهم بیا

یک قطره دردرابه تماشا گذاشتیم


باروزگار و موج غمش چند کشمکش؟

این جنگ رابه هرکه جوان ،واگذاشتیم...


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , شعروشعور , شکوه وشکایت , رامهرمز , شعررامهرمز , شعرمعاصر , شعرکلاسیک , شعروزن وقافیه , ترانه سرایی ,

[ بازدید : 104 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 22 اسفند 1395 ] 8:27 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

لرزشی ناخواه داردشانه ام


رشک فنجان می کنددیوانه ام

برلبش لب مینهی درخانه ام؟!!


مثل شمعی سوختم امادریغ

سوی دیگرمی رودپروانه ام


سوزوسرمای زمستانست ومن

می خزم تنها به کنج لانه اماین زمستان، گرم می رقصاندم

لرزشی ناخواه داردشانه ام.


می روی ومی رودازیادتو

داستانم،قصه ام افسانه ام


هرکجایی کاش،یادت آورند

رشک فنجان می کنددیوانه ام


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , رشک , حسادت , دیوانگی , بوسه , لب برفنجان , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , رامهرمز , اهواز , لرزش شانه , موی زیبا , دوستی , رفتن , فراموشی , عشق , خیان ,

[ بازدید : 74 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

فریادحق طلبی


برای حق خودت ناله کرده ای آیا؟

زاشک،گونه چنان لاله کرده ای آیا؟


برای آبروی خویش صورت خودرا

اسیر سیلی سی ساله کرده ای آیا؟


زبس نداری و فقر ,ارتباط خودراقطع

به عمه وعمو وخاله کرده ای آیا؟


زدی زخواهش فرزندداد بی پولی؟

وشب دو گونه پرازژاله کرده ای آیا؟


برای آن که بدانند خنده هم بلدی

به زور،کنج لبت چاله کرده ای آیا؟


نشسته ای شب عیدی به سفره ای خالی؟؟؟

وناامیدبسی ناله کرده ای آیا؟


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: حق گویی،حقیقت ،حق طلبی , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , کارمند , حقوق کارمندی , حقوق بازنشستگی , رامهرمز , اهواز , حقوق فرهنگیان , کارمندان دولت , حقوق ,

[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:33 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

سرنوشت

اینکه دوری سرنوشت ماست راباورشدیم

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم.


وعده ی فردای بهتر،سوخت امروزمرا

هرچه فرداشدبه مانزدیک،مابدترشدیم


ازهوس آتش بپاکردند ودرآن عشق را

سوختندومابه جرم عشق خاکسترشدیم


بس که رنجورغمم بایک تلنگربشکنم

کوه بودیم ازجفاچون کاغذ دفترشدیم


زندگی هرجابخشکدمرگ می جوشد ولیک

ما به دوش زندگی بامرگ هم ساغرشدیم.


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: سرنوشت , گنجیِنه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , شعرجدید , شکوه وشکایت , اشعارمعاصر , رلمهرمز , خوزستان ,

[ بازدید : 144 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 28 دی 1395 ] 15:04 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

ازمحبت


رفت آن دوران که گفته مولوی

درکتاب بینظیرمثنوی:


«ازمحبت خارهاگل می شود

وزمحبت سرکه ها، مل می شود.......»


«ازمحبت تلخ من شد تلح تر

زهردرکامم ازآن شدزهرتر


ازمحبت هیچ خاری گل نشد

فاسدآمد سرکه لیکن مل نشد


ازمحبت زخمهایم شد عمیق

چون که کاری ترزند یارشفیق


ازمحبت،دوست دشمن گشت وسوخت

دوستی راموبه مو ارزان فروخت


ای محبت آتشی افروختی

مویرگهای مرا هم سوختی


آنکه عمرم رابرایش بیختم

پای تافرقش محبت ریختم

J

آنکه عمری بودبامن همسفر

رفت تاسودی برد،راه دگر


آنکه می دانست دارم دوستش

رفت وجابگذاشت اینجاپوستش


این محبت حربه ی شیادی است

چون سلاح است آلت صیادی است


دشمنی داردشرف بردوستی

که می اندازدپیاپی پوستی


این محبت راثمرجزرنج نیست

این خرابه هیچ جایش گنج نیست.


هرچه آید،...پای بنهادم به راه

تاقیامت می کشم این درد،آه»


حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرسپید , یاربی وفا , بیوفایی , درددوری , شکوه وشکایت , زخم زبان , دلسوزی , یاردلسوز , یاروفادار , دوست بی وفا , دوستان واقعی ,

[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 28 مهر 1395 ] 18:54 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

روزبارانی


کاش دیدارتودریک روزبارانی نبود

یاپس ازآن آسمان راچشم گریانی نبود


بادوقتی دردوگیسوی تومی انداخت چنگ

دین ودنیایم به جز موی پریشانی نبود


رفتی ودرپشت پای تو شدم پامال اشک

ناله می کردم ولی درپیکرم جانی نبود


رفتی وازخاک این مردم مرا برداشتند

هرکسی میگفت این رسم مسلمانی نبود


بارهامی خواستم ازسینه بیرونت کنم

لیک دراین سینه گوش دل به فرمانی نبود


آرزوکردم هزاران بار،مال من شوی

آرزوکردم ولی افسوس پیشانی نبود


زندگی،رسم خوشایندش کجاوماکجا!؟

ساختم باآن ٬ که رسمش غیرویرانی نبود


#حمیدرضاسفید@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرجدید , غزل جدید , شعرسپید , شعرعاشقانه , شکوه وشکایت , شعرغمگین , شعر , شعررامهرمز , شعروغزل , غمگینانه ,

[ بازدید : 112 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 18 شهريور 1395 ] 13:41 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چه کنم؟؟؟


به دردسینه بجزغم نمیرسد,چه کنم

بغیرگریه به دادم نمیرسد,چه کنم؟


هوای ابری ونادیدن توو......باران

به دادگریه ی نم نم نمیرسد,چه کنم؟؟؟


دریغ بغضک کالم.... که جز به گرمایت

دلم گرفته وبغضم نمیرسد،چه کنم؟؟


دراین زمانه رسدکوه هم به کوه ولی

به آدم اینهمه آدم نمیرسد،...چه کنم؟؟


من وتوایم موازی ٬ دو خط بجزبه خطا

مسلم است که برهم نمی رسد،چه کنم؟؟


#حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرجدید , شعرفارسی , شعرکلاسیک , بغضم نمیرسدچه کنم , به دردسینه بجزغم نمیرسد , چه کنم , دل گرفته , شکوه وشکایت , غم یار , رامهرمز , خوزست ,

[ بازدید : 121 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 6 شهريور 1395 ] 15:49 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]