عشق ازغم بهتراست

گفتم ازعشقت بگو گفتی که ازغم بهتراست
گفتمت توفانی ام گفتی که نم نم بهتراست

گفتمت من غرق چشمان توام،خیلی زیاد
گفتی ازاین عشق می ترسم همان کم بهتراست

من تورابالطف وقهرت دوست دارم ، گفتمت
گفتی آری،میوه ی عشقست درهم بهتراست

گفتمت درعشق افتادم کمک کن نشکنم
گفتی ازعشق است هرمقدارمحکم بهتراست


گفتمت ازمانمیرنجیدی ای آرام دل
گفتی آهوگرکندازشیروشررم بهتراست


برگ گل می گفتم آن لطف لطافتهای تو
سخت شدوصف لطافتهات،شبنم بهتراست

می گریزم گربه جنت بی تو زندانم کنند
گرتوباشی درکنارمن،جهنم بهتراست

حال من پرسیده ای،تغییرچندانی نکرد
ازمن دیوانه خواحوال اشکم بهتراست

#حمید_رضا_سفید

@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 149 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 29 خرداد 1396 ] 18:34 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دلم گرفته

..دلم گرفته ولی قدرت فغانم نیست

پرم زاشک ولی گریه درتوانم نیست


چگونه درد،نپیچد به استخوانهایم

که مانده ازبدنم غیراستخوانم نیست


شکسته بال مراسرگذشت توفانی

کجاپرم که نه یارونه آشیانم نیستشبم سیاه جهانم سیاه ومیدانم

ستاره ای پس ازاینهم به آسمانم نیست


وعید و وعده که هی می دهی به فرداها

دراین غمم که چراعمرجاودانم نیست


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرعاشقانه ،شعرهای سفید ،عشقولانه ،شعرنو ،شعرکلاسیک ، , برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست ,

[ بازدید : 129 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 28 خرداد 1396 ] 2:24 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

زمن بگذر


به من گفتی که دارم دوستت،ازاین سخن بگذر،

اگرچه دوستت دارم ‌ولی ای جان زمن بگذر


مرادرچاه می اندازی وگویی برادرجان!!

خدارا ،گرگ،!!! ازلیسیدن این پیرهن بگذر


زبانت زخم می بارد به روی زخم های دوش

توراجان برادرزخم برجانم مزن،بگذر


نمیبینی که بیمارم، دلم زخمی کهن دارد..

مزن هی نشتر آلوده بر زخم کهن بگذر


به قدرکوههابرسینه غم دارم مداراکن

گلویم راگرفته دستهایت چون رسن،بگذر


حلاوت نیست حلوارا چوبرخاک ره افکندی

مزن دیگربراین حلوا که افکندی ،دهن،بگذر


به سختی دوست راسختن، توراتنهاکند ای دل

دگرسختن نمی خواهدچنین حالی،بکن،بگذر

#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , گنجینه سفید , شعرهای سفید , شکوه وشکایت , اندوه غریبی , غم دنیا , رامهرمز , خوزستان , خسته , عاشقانه ,

[ بازدید : 115 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 20 فروردين 1396 ] 0:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

لرزشی ناخواه داردشانه ام


رشک فنجان می کنددیوانه ام

برلبش لب مینهی درخانه ام؟!!


مثل شمعی سوختم امادریغ

سوی دیگرمی رودپروانه ام


سوزوسرمای زمستانست ومن

می خزم تنها به کنج لانه اماین زمستان، گرم می رقصاندم

لرزشی ناخواه داردشانه ام.


می روی ومی رودازیادتو

داستانم،قصه ام افسانه ام


هرکجایی کاش،یادت آورند

رشک فنجان می کنددیوانه ام


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , رشک , حسادت , دیوانگی , بوسه , لب برفنجان , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , رامهرمز , اهواز , لرزش شانه , موی زیبا , دوستی , رفتن , فراموشی , عشق , خیان ,

[ بازدید : 74 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دیگربهارش نیستی

...🔵حمید رضا🍎:

گریه کن ای چشم من دیگرکنارش نیستی

یاردیگرداردودیگرتویارش نیستی


خیرمقدم گوبه پاییزی که سویت راگرفت

چشم سبزروشنم دیگربهارش نیستی


مردآن روزی که رمزگفتگولبخندبود

گریه هایت چیست آیا،سوگوارش نیستی؟


چشم من تسبیح مرواریدخودراپاره کن

یاتظاهرکن که دیگربی قرارش نیستی


ای دل غمگین من درخاطرات خودمگرد

رفته راهی دیگروتودرمدارش نیستی


تیروتارت میکندآنکس که امیدت بدوست

می درخشدآنکه توامیدوارش نیستی


تامیایدنام اوباسینه ی سوزان بخند

تابداندباز مقهورقمارش نیستی...

حمیدرضاسفید

@ganjinesefid(تلگرام)

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرسپید , شعرهای سفید , غزل سفید , شعرعاشقانه , رامهرمز ,

[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 30 دی 1395 ] 18:25 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

هزاران آرزوباما

.🔵گنجینه سپید🔴:

به دنبال سعادت عمرطی شد،جستجوباما

گدای عشق بودیم وپرازحسرت سبوباما


تمام عمرمیسازیم بیرون ودرون خود

درون آشفته ولیکن به ظاهررنگ وروباما


کسی دیگربردمارا به هرجایی که میخواهد

ولیکن های هوی و دادوقال وگفتگوباما


به دنیاآمدیم وآرزوهامان نشدحاصل

«زدنیامیرویم اینک،هزاران آرزوباما»*


دل مارابه هرسنگی که دیدی میزدی یک عمر

چه داری روزگارادشمنی دردل ،بگوباما


چوگاه رفتن ازدنیا همه،دستانمان خالیست

خوشاگرباشدای یاران ز نیکی آبروباما


*عبارت مشابه مصراعی ازهلالی جغتایی است.

#حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: شعرسپیر , شعرعاشقانه , شعرهای سفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , وفات دوست عزیزم , عشق ومرگ , مرگ ونیستی , شعررامهرمز , شهررامهرمز , گنجینه سفید , گنجینه شعر ,

[ بازدید : 119 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 مهر 1395 ] 19:16 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

نم نم بارانヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、وقتی که نم نم باران مرابهم می ریخت

یادتوقفل گلوی مراکه وامی کرد`、、ヽ、ヽ 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、 ` 、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`دریای اشک روزن چشمان خسته را می بست、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ` 、、`、、ヽ、صدیادوخاطره دراشک من شنامی کردヽ ヽ`、ヽ、ヽ、、ヽ、

... ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、

` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、`、、ヽ、ヽ

" ` 、、`、、ヽ ヽヽباران ببار،دردمن امشب نگفتنیست 、`、、ヽ、ヽ "" ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`باران بباراشک مرابازهم بپوش 、ヽ、ヽ``、、`、、" 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ . ` ヽ`、ヽ、ヽヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、

..! ` 、、`、、ヽ、ヽ باران ببار که بسیارخسته ام


باران ببارکه ازجان گسسته ام、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ

、`、、ヽ、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ `باران ببار ببین دل شکسته ام、ヽ、ヽヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`باران ببار、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽباران ببار、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽباران ببار.........بارا......ن. ヽ``、、`、、ヽ` 、、`

#حمیدرضاسفید

、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ `` 、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرعاشقانه , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست ,

[ بازدید : 126 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 13 مهر 1395 ] 19:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

روزبارانی


کاش دیدارتودریک روزبارانی نبود

یاپس ازآن آسمان راچشم گریانی نبود


بادوقتی دردوگیسوی تومی انداخت چنگ

دین ودنیایم به جز موی پریشانی نبود


رفتی ودرپشت پای تو شدم پامال اشک

ناله می کردم ولی درپیکرم جانی نبود


رفتی وازخاک این مردم مرا برداشتند

هرکسی میگفت این رسم مسلمانی نبود


بارهامی خواستم ازسینه بیرونت کنم

لیک دراین سینه گوش دل به فرمانی نبود


آرزوکردم هزاران بار،مال من شوی

آرزوکردم ولی افسوس پیشانی نبود


زندگی،رسم خوشایندش کجاوماکجا!؟

ساختم باآن ٬ که رسمش غیرویرانی نبود


#حمیدرضاسفید@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرجدید , غزل جدید , شعرسپید , شعرعاشقانه , شکوه وشکایت , شعرغمگین , شعر , شعررامهرمز , شعروغزل , غمگینانه ,

[ بازدید : 112 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 18 شهريور 1395 ] 13:41 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

موهای تو..

بانگاهی آتشین مارابه جوش انداختی

دیگ دل رابانگاهی درخروش انداختی


موی یلدای تورامیخواستم امادریغ

هرچه رامن خواستم توپشت گوش انداختی


حمیدضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , گنجینه سفید , حمیدرضاسفید , موی سیاه تو , شعرجدید , شعرعاشقانه ,

[ بازدید : 153 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 11 خرداد 1395 ] 1:19 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

حال ما

حال مادلشدگان راچه کسی می فهمد

معنی بارگران راچه کسی می فهمد


چشم من مانده به راهی که نخواهی آمد

چشمهای نگران راچه کسی می فهمد


کاشتم نوگلی ازعشق به امیدبهار

جوربی وقت خزان راچه کسی می فهمد؟


چشم برهم زدم وعمرسراسیمه گذشت

بگذرازعمر،زمان راچه کسی می فهمد؟


حمیدرضاسفیدگنجینه سپید


https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: گنجینه سپید , شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حال مادلشدگان راچه کسی می فهمد ,

[ بازدید : 183 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 27 اسفند 1394 ] 1:19 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گرمای لبت

گرمای لبت،لبان سردم رابس
عطرنفست،هزاردردم رابس

تاسوی ثریابرودبعدازمرگ،
احساس کف پای توگردم رابس

حمیدرضاسفید

به کانال ادبی
«گنجینه ی سپید»
بپیوندید
https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , گنجینه سفید , شعرنو , شعرغمگین , شعرعاشقانه , شکوه شکایت , رامهرمز , حمیدسفید ,

[ بازدید : 196 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 21 اسفند 1394 ] 16:19 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بهتراست

مرداگردراوج هم افتاده باشدبهتراست


مثل چشمه پاک و صاف و،ساده باشدبهتراست


گرچه آزادی به دلهانغمه ای جان پروراست


مرداگردرحصرهم آزاده باشدبهتراست


چشمه هم خواهدلبی ازخاک پایش ترکند


گرکسی بامردمش دل داده باشدبهتراست


کاروان عمررامقصدبغیرازمرگ نیست


مرداگرقبل ازسفرآماده باشدبهتراست


رودازماندن شودگندآب ونقصان میرود


پای دائم درمسیرجاده باشدبهتراست


گرکه ایمن نیست خلق ازترس تیغ خنجرت


جای خنجرگربدستت باده باشدبهتراست


حمیدرضاسفید


https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: شعرهای سفید , گنجینه سفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرنو , شعرجدید , شعرطنز , مطایبه , شکوه وشکایت , رامهرمز , خوزستان ,

[ بازدید : 164 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] 15:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دردلم ازآتش عشقش شرارافتاده است

دردلم ازآتش چشمت شرارافتاده است

تیر صیادست درقلب شکارافتاده است


صدهزاران فتنه رادیدیم درمیدان عشق

بعدازاین هم فتنه بینم صدهزار افتاده است


آن همه داری که درباغ رفاقت کاشتی

گردن مارابگوامشب به بارافتاده است


جمع خوبانست وزیبارویگان شهرعشق

ژنده پوش دل دراین مجلس چکارافتاده است


سر، که برگرداندم تابینمش باردگر

دیدم ازشادی به چشمانش شیارافتاده است


وقت رفتن اشک راه دیدگانم بسته بود

آخرین تصویراودرذهن تارافتاده است


باغبان نگذاشت تاازباغ اوچینم گلی

بعدمن دیدم که ازگلشن حصارافتاده است


می روم آتش نشانی ازغزل پیداکنم

دردلم ازآتش عشقش شرارافتاده است...


حمیدرضاسفید


به کانال ادبی

«گنجینه ی سپید»

بپیوندید

https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , شعرجدید , شعروغزل , غزل معاصر , شعر , شوروشعار , حمیدسفید ,

[ بازدید : 152 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] 15:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

روزهای بارانی

دلم گرفته ازاین روزهای بارانی

که می چکدهمه ازابرهاپریشانی


دوباره بارش باران رسیدوبازرسید

به سقف کهگلی آرزوم ویرانی


دوباره خاطره هاسیل وارمی آیند

مراتوآمدی ای ابرتابگریانی!!


دوباره آنچه دراین سینه بارهاکشتم

توزنده کردی وخواهی مرابمیرانی


رهایی ازغم تومن نمی برم،هیهات

بگونباردازاین ابرتیره بارانی!


دوباره نم نم باران وبازخاطره ها.....

دلم گرفته ازاین روزهای بارانی!


کانال شعرهای سفید


https://telegram.me/sherhayeSefid

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرنو , شعرکهن , شکوه وشکایت ,

[ بازدید : 174 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 بهمن 1394 ] 16:24 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

من بدترم

گفتی ازاین زندگی سیرم ببین من بدترم
ازجهان وهرچه دلگیرم ببین من بدترم

گفتی آمدنوبهار ومن به کنج این قفس
ازهزاران سوبه زنجیرم ببین من بدترم

گفتی ازاین زندگی ودرددرهنگام مرگ
انتقامی سخت می گیرم ببین من بدترم

سوی شهرآرزوباگریه گفتی بارها
دوستان رفتندومن گیرم ببین من بدترم

گفتی ازبس روزها یکسان ومانند شبند
عاشق یک نور تغییرم ببین من بدترم

گفته ای سیرفلک می کردم وعشق توکرد
درمیان غم زمینگیرم ببین من بدترم

گفتمت شور جوانی داری ای دل خوش بخند
گفتی اماازدرون پیرم ببین من بدترم


شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو،شعرکلاسیک , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعررامهرمز , شعرهای سفید , شعرسفید , من بدترم , شعرمعاصر , شعرکهن , سعدی , حافظ , مولوی , جامی , سهراب سپهری , سفید ,

[ بازدید : 157 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 بهمن 1394 ] 16:17 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]