دل آشنانمیسوزد

دلابسوز ،دل آشنانمیسوزد

دلی برای دل تنگ مانمیسوزد


دل غریبه از اندوه من به دردآمد

دریغ ودرد،دل آشنانمیسوزد


بسوزای دل تنها،میان تنهایی

خوشم که هیچ دل ازاین بلانمیسوزد


من ازتبارگلی درکویربی آبم

دل کویر هم ازسوزمانمیسوزد


ببین به دست توبالم شکست وواماندم

دلت براین شکسته عزیزم،چرانمیسوزد؟


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری ,

[ بازدید : 100 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 26 مرداد 1396 ] 20:18 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]