یک بار دگر

نفسم رابه نفسهای توپیوندزدم

دل خودرابه تپشهای دلت بندزدم


ریزه های دل خودراکه به آتش دادم

همه گفتندمگرطعنه به اسپندزدم؟؟!!


بعدتوسنگ صبوری نتوانستم یافت

حرف آماس دلم رابه دماوندزدم


تامکدرنشودخاطر دلخواه تونیز

باهمه گریه ی دل،پیش تولبخندزدم


بازچشمان تونگذاشت که حرفی بزنم

حرفهایی که دوچشمان توگفتندزدم


حرف بسیاروسخن پیش خلایق ،اندک

نیمه شبها همه راهم به خداوندزدم


آخرقصه توهم میروی ومی مانم

من واین غصه که یک باردگر گندزدم!!


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , خداوند , چشمان تو ,

[ بازدید : 96 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 16 مهر 1396 ] 11:21 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کسی هست

احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست

درگوشه ای ازاینهمه دنیاقفسی هست


دردست که امروزکسی رابه کسی نیست

هرگوشه اگرمینگرم گرچه کسی هست


ازمانفسی هم نتوانست ببیند

این دشمن جانست مراتانفسی هست


صدبار شکست این دل وبازازپی اویم

تاباردگربشکندم دل،هوسی هست


فریادکشیدم زجفای کس وناکس

بیهوده دراندیشه که:فریادرسی هست


هرچندگلوی من غمدیده فشردند

تابشکنداین خواب،صدای جرسی هست


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست ,

[ بازدید : 147 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 18 مرداد 1396 ] 3:34 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]