کسی رابه کسی نیست

درموضع شهری که کسی رابه کسی نیست

گرشهرکلانست،بغیرازقفسی نیست


فریادبزن ،دادبزن آه وفغان کن

نه دادرسی هست .نه.. فریادرسی نیست


آلوده هوا ،دوده وگردست سراسر

شوق نفسی نیست مگر همنفسی نیست


گفتی که بگوحرف دلت گر که کسی هست

کس هست فراوان و.. کسی رابه کسی نیست


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری ,

[ بازدید : 104 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 26 مرداد 1396 ] 20:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]