خوان دیگر

زشت است هر غروب به دامان دیگری

تاچرب تر کجاست،پی خوان دیگری


گرخط کشی شبی به جفا برعزیزخویش

خط می کشندبرتوعزیزان دیگری


جان میکنی که جان عزیزی کنی تباه

بی تو دمد به سینه ی ماجان دیگری


امروزمیروی توبه قربان این طرف

فردابه آن طرف توبقربان دیگری


تاهرچه گفته ای نشودفاش ،پشت سر

می برّی ازیکی توبه پیمان دیگری


هرکس درون سینه غمی دارد ودلی

شادی مکن به دیده ی نالان دیگری


وقتی نمیدهی به کسی نان عزیزمن

باری طمع مدارتودرنان دیگری


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 132 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 21 مرداد 1396 ] 9:06 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]