کسی هست

احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست

درگوشه ای ازاینهمه دنیاقفسی هست


دردست که امروزکسی رابه کسی نیست

هرگوشه اگرمینگرم گرچه کسی هست


ازمانفسی هم نتوانست ببیند

این دشمن جانست مراتانفسی هست


صدبار شکست این دل وبازازپی اویم

تاباردگربشکندم دل،هوسی هست


فریادکشیدم زجفای کس وناکس

بیهوده دراندیشه که:فریادرسی هست


هرچندگلوی من غمدیده فشردند

تابشکنداین خواب،صدای جرسی هست


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست ,

[ بازدید : 147 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 18 مرداد 1396 ] 3:34 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]