عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم

اینکه دوری سرنوشت ماست راباورشدیم

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم.


وعده ی فردای بهتر،سوخت امروزمرا

هرچه فرداشدبه مانزدیک،مابدترشدیم


ازهوس آتش بپاکردند ودرآن عشق را

سوختندومابه جرم عشق خاکسترشدیم


گشته ام رنجور، بانیمی تلنگربشکنم

کوه بودیم ای عزیزان ما اگرساغرشدیم


زندگی هرجابخشکدمرگ می جوشد ولیک

ما به دوش زندگی بامرگ همبسترشدیم.


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرهای سپید , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم , تونیس ,

[ بازدید : 145 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 7 خرداد 1396 ] 3:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]