قسمت

قسمت این بودکه من ازدل توکم بشوم......هرنفس ازتوجداگشته ودرغم بشوم

قسمت آن بودکه آن سینه ی پرمهرمرا....بدرانی ومن ازغصه به ماتم بشوم

آنهمه راستی من به وفاموجب شد............كه گهی بشکنم وگه زجفاخم بشوم

توبه یک باره به راه دگری گام زنی.........من به یک سوی دگرکم کم ونم نم بشوم

بی دوازخم چنین خنجرزهرآلودیست.........بی جهت سعی مکن درپی مرهم بشوم

من که دردوستی خویش چوکوهی بودم.......وحشتی نیست اگرشهره ی عالم بشوم

آنچنان خالیِ ازمهرکه بامن بودی.....قسمت آن بودکه بادست تومن هم بشوم

آدمیت رودازدست شمازیرسؤال....نه ن

[ بازدید : 254 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 16 مرداد 1393 ] 4:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

مرام وآیینم

زیباست به شاخه گل نمی چینم،

این است مرام ودین وآیینم


سرگشته دلم درون گردابت

راهی به نجات اونمی بینم


نفرین من ودعای خودکردی،

برگوش فلک رسیده آمینم


ای عشق به خودغبارغم داری؟؟؟

کزدست تومن همیشه غمگین؟


امیدمحبت تورادارم

ای دوست توهم مگوکه خوشبینم!


دل ازتپش دوباره می ترسد

ای عشق!برو زپیش بالینم!


هم عهددلم،دلی نمی یابم،

ازعهدکی ام؟بگوکدامینم؟؟


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 188 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] 3:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دست خداوندبه همراه تو

گشته جداازره من راه تو....دست خداوندبه همراه تو

رفتی وازسینه دلم پرکشید.......تابه کجا؟تابه رخ ماه تو

هیچ به تاثیردعایت مناز.......بی اثراست ای دل من،آه تو

غیرمن بی کس هجران زده........کیست دراین شهرهواخواه تو؟

شاه ستمکاردلم!تابه کی.............رخ نهم وچشم به درگاه تو؟

ای دل من شکوه مکن بیش از این.......کی شنودناله ی جانکاه تو؟

گفتی ازاین عشق دلم سوخته....... سوزتوپیداست زقه قاه تو


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 560 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 7 شهريور 1393 ] 23:30 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

به نفرین چه می کنی؟؟

ای روزگاربامن مسکین چه می کنی؟

بامن بدین جهان پرازکین چه می کنی ؟

من ساکت وصبورودوتاچشم اشکبار

ای روزگاربادل من بین چه می کنی ؟؟

درحیرتم که روزقیامت،خدای من!!

بااینهمه خلایق بی دین چه می کنی؟؟

گیرم که موی رابه حنارنگ می کنی!

ای پیرمرد!باشکن وچین چه می کنی؟؟

این زندگی که مرگ براوخنده میزند،

گرموجبش دعاست،به نفرین چه می کنی؟؟؟


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 274 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 5 مرداد 1393 ] 5:08 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

ارزان خریدی ام

ای دوست درکنارتوبودم ندیدی ام

مانندگل به باغچه بودم،نچیدی ام

قدرم به هیچ روی ندانستی ای رفیق

شایدبه این سبب که تو ارزان خریدی ام

آن قامتی که رشک الف بودخم شده است

چون دال درمیانه ی دردت خمیدی ام

افتادم ازنفس،چه بگویم چه کرده ای

دیگرتوان آه ندارم،بریدی ام

گوینددرسکوت سخن هانهفته است

من صدهزارقصه ی تلخم،شنیدی ام؟؟!!

دستان نقاب می کنی ای جان به دیدنم

عمری میان جان توبودم،ندیدی ام


شعرازحمیدرضاسفید


[ بازدید : 608 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 5 مرداد 1393 ] 4:45 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

اسیرم کردی

رفتی وبه چنگ غم اسیرم کردی

ازغصه ی بیشمار،پیرم کردی


عشق توبه من امیدو شادی می داد

رفتی وزهرچه هست سیرم کردی


شعرازحمید رضا سفید

[ بازدید : 476 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 2 مرداد 1393 ] 4:43 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

آخراین دولت فقیرم می کند

زندگی ازعشق سیرم می کند

درمیان خوداسیرم می کند


اینهمه داغی که داردسینه ام

برشقایق هادلیرم می کند


گفت حافظ:فقرحکما دولتیست

آخراین دولت فقیرم می کند!!


آرزوهاداشتم اززندگی،

من چه دانستم دبیرم می کند؟!


بس که نادانان به جاه،عالی ترند،

عقل سرکش،سربه زیرم می کند.


من به پیرعشق گشتن راضی ام

لیک بی اندازه پیرم می کند!


من میان درددرمان یافتم

‌ صبربرکوری بصیرم می کند.


تاکه «خوب»آیدزنم فالی دگر

عاقبت «بد»فالگیرم می کند.


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 198 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 28 تير 1393 ] 5:16 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

حیدر

من عاشق حیدرم،مراداربزن

برسینه ی من زکینه رگباربزن.


صدسال پس ازمرگ من ای وهّابی،

ازتربت من،عشق علی باربزن.

[ بازدید : 164 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 27 تير 1393 ] 14:38 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عشق علی

دردایره ی غمش اسیرم،چه کنم؟

دامان علی اگرنگیرم،چه کنم؟

بامهرعلی دیده گشودم به جهان!

باعشق علی اگرنمیرم ،چه کنم؟


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 230 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 28 تير 1393 ] 1:23 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

علی ع

[ بازدید : 186 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 27 تير 1393 ] 2:48 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

یاعلی

دراین شب های پرقدر


قدرطاعات وعباداتتان


قبول درگاه حق باشد.


شهادت امام پرهیزگاران


برشماروزه داران تسلیت


باد.

[ بازدید : 240 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 28 تير 1393 ] 1:18 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

شبهای قدر

[ بازدید : 229 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 27 تير 1393 ] 2:24 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

خون علی(ع)

امشب ازداغ علی عرش به هم می ریزد

بال پروازملائک زاَلَم می ریزد


بادنامردی ونامردمی کفروَزد

برگ هاسبزوشکوفا،به ستم می ریزد


ای دریغاگل صدبرگ پیَمبرکه علیست،

چه نجیبانه به محراب،زهم می ریزد


چه نویسم زعلی باقلم ناقص خود؟

که اگربال عقابست قلم،می ریزد


نام پرمهرعلی راکه به لب می آرَم

درته سینه به یک باره دلم می ریزد


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 288 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 27 تير 1393 ] 2:09 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

علی( ع،)

سجاده ازخون علی،امشب مطهرمی شود

اسلام بانام علی امشب برابرمی شود


دیگریتیمی نان گرمی رانمی بیندبه خود

کوفه زدردوماتم اوخاک برسرمی شود


قرآن ناطق بودعلی،دست پیمبربودعلی

فرقی نداردضربه برفرق پیمبرمی شود


ازکودکی هایاوردین پیمبربودعلی

خون علی دین خدارانیزیاورمی شود


راهی که روشن کرده ای درباورتاریک ما

امشب به یمن خون توروشن سراسر می شود


کی درگمان بودآنکه فرقت راشکافد،یاعلی

نام توبرگهواره لالایی مادرمیشود

[ بازدید : 246 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 27 تير 1393 ] 3:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کودکی

کاش می رفتم به خواب کودکی

بازمی کردم کتاب کودکی

می نمودم پی به چشم کوچکم

بابسی حیرت شهاب کودکی

بازهم برشاخه ی سبز کنار

می نشستم من به تاب کودکی

می شمردم درشب تاریک باز

آسمان راباحساب کودکی

سینه ام آتشفشان عشق بود

دردلم جاری مذاب کودکی

ملتهب بودم زقهروآشتی

درمیان التهاب کودکی

کاش تاشادی مرابرمی کشید

ازغم دنیاطناب کودکی

کودکی همچون گلی پژمردومرد

آخ..نگرفتم گلاب کودکی!

سایه ی پیری فتاده برسرم

ای دریغاآفتاب کودکی

فکراین راهم نمی کردم که عشق

سازدازقلبم حباب کودکی

کودکی راماتمی بایدسرود

باهمان الفاظ ناب کودکی

کودکی فرمانروایی بودمحض

مخلصم،عالیجناب کودکی!!!


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 265 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 24 تير 1393 ] 2:01 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]