عشق ازغم بهتراست

گفتم ازعشقت بگو گفتی که ازغم بهتراست
گفتمت توفانی ام گفتی که نم نم بهتراست

گفتمت من غرق چشمان توام،خیلی زیاد
گفتی ازاین عشق می ترسم همان کم بهتراست

من تورابالطف وقهرت دوست دارم ، گفتمت
گفتی آری،میوه ی عشقست درهم بهتراست

گفتمت درعشق افتادم کمک کن نشکنم
گفتی ازعشق است هرمقدارمحکم بهتراست


گفتمت ازمانمیرنجیدی ای آرام دل
گفتی آهوگرکندازشیروشررم بهتراست


برگ گل می گفتم آن لطف لطافتهای تو
سخت شدوصف لطافتهات،شبنم بهتراست

می گریزم گربه جنت بی تو زندانم کنند
گرتوباشی درکنارمن،جهنم بهتراست

حال من پرسیده ای،تغییرچندانی نکرد
ازمن دیوانه خواحوال اشکم بهتراست

#حمید_رضا_سفید

@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 148 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 29 خرداد 1396 ] 18:34 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دلم گرفته

..دلم گرفته ولی قدرت فغانم نیست

پرم زاشک ولی گریه درتوانم نیست


چگونه درد،نپیچد به استخوانهایم

که مانده ازبدنم غیراستخوانم نیست


شکسته بال مراسرگذشت توفانی

کجاپرم که نه یارونه آشیانم نیستشبم سیاه جهانم سیاه ومیدانم

ستاره ای پس ازاینهم به آسمانم نیست


وعید و وعده که هی می دهی به فرداها

دراین غمم که چراعمرجاودانم نیست


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرعاشقانه ،شعرهای سفید ،عشقولانه ،شعرنو ،شعرکلاسیک ، , برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست ,

[ بازدید : 128 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 28 خرداد 1396 ] 2:24 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم

اینکه دوری سرنوشت ماست راباورشدیم

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم.


وعده ی فردای بهتر،سوخت امروزمرا

هرچه فرداشدبه مانزدیک،مابدترشدیم


ازهوس آتش بپاکردند ودرآن عشق را

سوختندومابه جرم عشق خاکسترشدیم


گشته ام رنجور، بانیمی تلنگربشکنم

کوه بودیم ای عزیزان ما اگرساغرشدیم


زندگی هرجابخشکدمرگ می جوشد ولیک

ما به دوش زندگی بامرگ همبسترشدیم.


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرهای سپید , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم , تونیس ,

[ بازدید : 144 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 7 خرداد 1396 ] 3:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

رفتیم وپابه سینه ی دنیاگذاشتیم

رفتیم وپا به سینه ی دنیا گذاشتیم

برهرچه بود گریه کنان پاگذاشتیم


رفتیم وبی چراغ به ظلمت زدیم دل.

پاراچه بی گداربه دریاگذاشتیم


رفتیم مااگرچه ازاین شهر ،بادریغ

دل رابه کوچه کوچه ی آن جاگذاشتیمرفتیم وخنجری که فراموش گشته بود

دردست روزگار،مهیا گذاشتیم


امروزراببین که چه بی عشق می رود..

ماعشق راهمیشه به فرداگذاشتیم


عمری نگاهبان گلی بوده وکنون

ازجبرروزگار،به یغماگذاشتیم!!


خلقی نشسته اند،عزیزم توهم بیا

یک قطره دردرابه تماشاگذاشتیم


طی گرچه شدجوانی من،دل جوان نبود

قلبی شکسته ،چندمعما گذاشتیم


باروزگار و موج غمش چند کشمکش؟

این جنگ رابه هرکه جوان ،واگذاشتیم


حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سپید , شعرعاشقانه , رچسب ها: گنجینه سپید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم ,

[ بازدید : 108 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 7 خرداد 1396 ] 3:31 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کاشکی

..کاشکی چشم من ازدیداررویت سوبگیرد

قایق لبهام درقندلبت پهلوبگیرد


کاشکی وقتی که می گریم ،به چشمانم نشینی

تاکه اشکم ازگل اندام نازت بوبگیرد


کاش دستان مرادردست گرمت می فشردی

تاکه باخوشبختی دنیا دودستم خوبگیرد


بخت من هستی که دائم ازمسیرم می گریزی؟

بارالها بخت من تاچندازمن روبگیرد؟


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , شعرعاشقانه , عشق تو , شعرجدید , غزل عاشقانه ,

[ بازدید : 122 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 20 فروردين 1396 ] 23:45 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

زمن بگذر


به من گفتی که دارم دوستت،ازاین سخن بگذر،

اگرچه دوستت دارم ‌ولی ای جان زمن بگذر


مرادرچاه می اندازی وگویی برادرجان!!

خدارا ،گرگ،!!! ازلیسیدن این پیرهن بگذر


زبانت زخم می بارد به روی زخم های دوش

توراجان برادرزخم برجانم مزن،بگذر


نمیبینی که بیمارم، دلم زخمی کهن دارد..

مزن هی نشتر آلوده بر زخم کهن بگذر


به قدرکوههابرسینه غم دارم مداراکن

گلویم راگرفته دستهایت چون رسن،بگذر


حلاوت نیست حلوارا چوبرخاک ره افکندی

مزن دیگربراین حلوا که افکندی ،دهن،بگذر


به سختی دوست راسختن، توراتنهاکند ای دل

دگرسختن نمی خواهدچنین حالی،بکن،بگذر

#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , گنجینه سفید , شعرهای سفید , شکوه وشکایت , اندوه غریبی , غم دنیا , رامهرمز , خوزستان , خسته , عاشقانه ,

[ بازدید : 114 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 20 فروردين 1396 ] 0:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گریه می خواهم

..🔵گنجینه سپید🔴:

تووقتی نیستی یک ابرباران گریه میخواهم

به قدراززمستان تابهاران گریه میخواهم


تووقتی نیستی هرچندمی گریم ،پریشانم

پریشانترزمن هم هست؟؟؟::گریان گریه میخواهم!!!


همه جمعندومی گویندومی خندندوخوشحالند

ولی تونیستی،باچشم خندان،گریه می خواهم


تووقتی نیستی آنقدرغم درجان خود دارم

که جان زیبنده ی من نیست،بی جان گریه میخواهم


چه انسانها که دردنیا برای عشق می گریند!!

برای عشق،قدرهرچه انسان گریه می خواهم


برایت گر نکردم گریه تاامشب پشیمانم،

ازامشب بادوتاچشم پشیمان،گریه می خواهم


#حمیدرضاسفید

کانال تلگرامی

گنجینه سپید

https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرهای سپید , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم , تونیس ,

[ بازدید : 114 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 17 فروردين 1396 ] 23:58 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

قلبی شکسته.....چندمعماگذاشتیم


رفتیم وپا به سینه ی دنیا گذاشتیم

برهرچه بود گریه کنان پاگذاشتیم


رفتیم وبی چراغ به ظلمت زدیم دل.

پاراچه بی گداربه دریاگذاشتیم


رفتیم مااگرچه ازاین شهر ،بادریغ

دل رابه کوچه کوچه ی آن جاگذاشتیمرفتیم وخنجری که فراموش گشته بود

دردست روزگار،مهیا گذاشتیم


امروزراببین که چه بی عشق می رود..

ماعشق راهمیشه به فرداگذاشتیم


طی گرچه شدجوانی ما ، دل جوان نبود

قلبی شکسته ،چندمعما گذاشتیمعمری نگاهبان گلی بوده وکنون

ازجبرروزگار،به یغماگذاشتیم!!


خلقی نشسته اند،عزیزم توهم بیا

یک قطره دردرابه تماشا گذاشتیم


باروزگار و موج غمش چند کشمکش؟

این جنگ رابه هرکه جوان ،واگذاشتیم...


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , شعروشعور , شکوه وشکایت , رامهرمز , شعررامهرمز , شعرمعاصر , شعرکلاسیک , شعروزن وقافیه , ترانه سرایی ,

[ بازدید : 104 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 22 اسفند 1395 ] 8:27 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

لرزشی ناخواه داردشانه ام


رشک فنجان می کنددیوانه ام

برلبش لب مینهی درخانه ام؟!!


مثل شمعی سوختم امادریغ

سوی دیگرمی رودپروانه ام


سوزوسرمای زمستانست ومن

می خزم تنها به کنج لانه اماین زمستان، گرم می رقصاندم

لرزشی ناخواه داردشانه ام.


می روی ومی رودازیادتو

داستانم،قصه ام افسانه ام


هرکجایی کاش،یادت آورند

رشک فنجان می کنددیوانه ام


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , رشک , حسادت , دیوانگی , بوسه , لب برفنجان , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , رامهرمز , اهواز , لرزش شانه , موی زیبا , دوستی , رفتن , فراموشی , عشق , خیان ,

[ بازدید : 74 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

فریادحق طلبی


برای حق خودت ناله کرده ای آیا؟

زاشک،گونه چنان لاله کرده ای آیا؟


برای آبروی خویش صورت خودرا

اسیر سیلی سی ساله کرده ای آیا؟


زبس نداری و فقر ,ارتباط خودراقطع

به عمه وعمو وخاله کرده ای آیا؟


زدی زخواهش فرزندداد بی پولی؟

وشب دو گونه پرازژاله کرده ای آیا؟


برای آن که بدانند خنده هم بلدی

به زور،کنج لبت چاله کرده ای آیا؟


نشسته ای شب عیدی به سفره ای خالی؟؟؟

وناامیدبسی ناله کرده ای آیا؟


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: حق گویی،حقیقت ،حق طلبی , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , کارمند , حقوق کارمندی , حقوق بازنشستگی , رامهرمز , اهواز , حقوق فرهنگیان , کارمندان دولت , حقوق ,

[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:33 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دیگربهارش نیستی

...🔵حمید رضا🍎:

گریه کن ای چشم من دیگرکنارش نیستی

یاردیگرداردودیگرتویارش نیستی


خیرمقدم گوبه پاییزی که سویت راگرفت

چشم سبزروشنم دیگربهارش نیستی


مردآن روزی که رمزگفتگولبخندبود

گریه هایت چیست آیا،سوگوارش نیستی؟


چشم من تسبیح مرواریدخودراپاره کن

یاتظاهرکن که دیگربی قرارش نیستی


ای دل غمگین من درخاطرات خودمگرد

رفته راهی دیگروتودرمدارش نیستی


تیروتارت میکندآنکس که امیدت بدوست

می درخشدآنکه توامیدوارش نیستی


تامیایدنام اوباسینه ی سوزان بخند

تابداندباز مقهورقمارش نیستی...

حمیدرضاسفید

@ganjinesefid(تلگرام)

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرسپید , شعرهای سفید , غزل سفید , شعرعاشقانه , رامهرمز ,

[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 30 دی 1395 ] 18:25 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

سرنوشت

اینکه دوری سرنوشت ماست راباورشدیم

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم.


وعده ی فردای بهتر،سوخت امروزمرا

هرچه فرداشدبه مانزدیک،مابدترشدیم


ازهوس آتش بپاکردند ودرآن عشق را

سوختندومابه جرم عشق خاکسترشدیم


بس که رنجورغمم بایک تلنگربشکنم

کوه بودیم ازجفاچون کاغذ دفترشدیم


زندگی هرجابخشکدمرگ می جوشد ولیک

ما به دوش زندگی بامرگ هم ساغرشدیم.


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: سرنوشت , گنجیِنه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , شعرجدید , شکوه وشکایت , اشعارمعاصر , رلمهرمز , خوزستان ,

[ بازدید : 144 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 28 دی 1395 ] 15:04 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عشق های پوشالی


دلم گرفته ازاین عشقهای پوشالی

زعشق وعاشقی زردوکال وتوخالی..


دلم گرفته به قدری که آرزودارم

که مثل ثانیه ای بگذردبه من سالی


به یادعشق های قدیمی ومهرهای قدیم

دلم گرفته کجارفت رنگ خوشحالی؟؟


دراین زمانه که درعشق کینه می روید

مگیرخرده براین دل که :ازچه می نالی؟


مگیرخرده چراحال ظاهرم خوش نیست.

دلم گرفته ازاین عشقهای پوشالی


مرابه یک دل بی بغض وکینه دعوت کن

پرازشکایت ودردم، پرم زبدحالی


شعراز:حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: عشقهای پوشالی , شعرسفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , دلم گرفته ازاین عشقهای پوشالی ,

[ بازدید : 106 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 26 آذر 1395 ] 22:52 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

پاییز

.🔵گنجینه سپید🔴:

بادمهرآوردپیغام سروش

بازآمدتک سوارزردپوش


برگ برگ بوته های گل گسست

بلبلان برشاخ خشک گل خموش


مهراگررفت،عشق من،آبان که هست

مهررابرداروبرآبان بپوش


جامی ازاین مهربانیهای خود

برمن عاشق بنوشان وبنوش


گربباردابرغوغا می کنم

رود م و سرگشته ی جوش وخروش


#حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: حمیدرضاسفید , گنجینه سفید , کانال گنجینه سفید , حمیدسفید , شعرجدید , شعرپاییز , پاییززیبا , رامهرمز , اهواز , خوزستان , شعرسپید , غزل پاییزی , رودخانه , جوش وخروش , ,

[ بازدید : 117 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 2 آبان 1395 ] 16:31 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

ازمحبت


رفت آن دوران که گفته مولوی

درکتاب بینظیرمثنوی:


«ازمحبت خارهاگل می شود

وزمحبت سرکه ها، مل می شود.......»


«ازمحبت تلخ من شد تلح تر

زهردرکامم ازآن شدزهرتر


ازمحبت هیچ خاری گل نشد

فاسدآمد سرکه لیکن مل نشد


ازمحبت زخمهایم شد عمیق

چون که کاری ترزند یارشفیق


ازمحبت،دوست دشمن گشت وسوخت

دوستی راموبه مو ارزان فروخت


ای محبت آتشی افروختی

مویرگهای مرا هم سوختی


آنکه عمرم رابرایش بیختم

پای تافرقش محبت ریختم

J

آنکه عمری بودبامن همسفر

رفت تاسودی برد،راه دگر


آنکه می دانست دارم دوستش

رفت وجابگذاشت اینجاپوستش


این محبت حربه ی شیادی است

چون سلاح است آلت صیادی است


دشمنی داردشرف بردوستی

که می اندازدپیاپی پوستی


این محبت راثمرجزرنج نیست

این خرابه هیچ جایش گنج نیست.


هرچه آید،...پای بنهادم به راه

تاقیامت می کشم این درد،آه»


حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرسپید , یاربی وفا , بیوفایی , درددوری , شکوه وشکایت , زخم زبان , دلسوزی , یاردلسوز , یاروفادار , دوست بی وفا , دوستان واقعی ,

[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 28 مهر 1395 ] 18:54 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]