حال ما

حال مادلشدگان راچه کسی می فهمد

معنی بارگران راچه کسی می فهمد


چشم من مانده به راهی که نخواهی آمد

چشمهای نگران راچه کسی می فهمد


کاشتم نوگلی ازعشق به امیدبهار

جوربی وقت خزان راچه کسی می فهمد؟


چشم برهم زدم وعمرسراسیمه گذشت

بگذرازعمر،زمان راچه کسی می فهمد؟


حمیدرضاسفیدگنجینه سپید


https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: گنجینه سپید , شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حال مادلشدگان راچه کسی می فهمد ,

[ بازدید : 183 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 27 اسفند 1394 ] 1:19 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گرمای لبت

گرمای لبت،لبان سردم رابس
عطرنفست،هزاردردم رابس

تاسوی ثریابرودبعدازمرگ،
احساس کف پای توگردم رابس

حمیدرضاسفید

به کانال ادبی
«گنجینه ی سپید»
بپیوندید
https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , گنجینه سفید , شعرنو , شعرغمگین , شعرعاشقانه , شکوه شکایت , رامهرمز , حمیدسفید ,

[ بازدید : 196 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 21 اسفند 1394 ] 16:19 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

سیلی بیداد

آمدنت آمدن بادبود

لحظه ی چندی دل من شادبود


آمدنت نازش انصاف وعدل

رفتن توسیلی بیدادبود


آمدی وقفل سکوتم شکست

دردل من حسرت فریادبود


کودکی وخنده وشادی،دریغ

آه..زمانی دل ماشادبود


بخت خوشی سهم دل مانشد

هرکه خوشی یافت،خدادادبود


زاینهمه شیرینی وشیرآوری

تلخی وغم قسمت فرهادبود.


حمیدرضاسفید


کانال گنجینه ی سفید


https://telegram.me/sherhayeSefid

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , عاشقانه , شعرنو , عزل , کلاسیک , شکوه وشکایت , غمگین ترین شعرعاشقانه ,

[ بازدید : 181 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 21 اسفند 1394 ] 16:05 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کانال کنجینه سپید


به کانال ادبی«گنجینه ی سپید»درتلگرامبپیوندیدhttps://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: گنجینه سپید ,

[ بازدید : 156 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] 15:27 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بهتراست

مرداگردراوج هم افتاده باشدبهتراست


مثل چشمه پاک و صاف و،ساده باشدبهتراست


گرچه آزادی به دلهانغمه ای جان پروراست


مرداگردرحصرهم آزاده باشدبهتراست


چشمه هم خواهدلبی ازخاک پایش ترکند


گرکسی بامردمش دل داده باشدبهتراست


کاروان عمررامقصدبغیرازمرگ نیست


مرداگرقبل ازسفرآماده باشدبهتراست


رودازماندن شودگندآب ونقصان میرود


پای دائم درمسیرجاده باشدبهتراست


گرکه ایمن نیست خلق ازترس تیغ خنجرت


جای خنجرگربدستت باده باشدبهتراست


حمیدرضاسفید


https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: شعرهای سفید , گنجینه سفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرنو , شعرجدید , شعرطنز , مطایبه , شکوه وشکایت , رامهرمز , خوزستان ,

[ بازدید : 164 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] 15:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دردلم ازآتش عشقش شرارافتاده است

دردلم ازآتش چشمت شرارافتاده است

تیر صیادست درقلب شکارافتاده است


صدهزاران فتنه رادیدیم درمیدان عشق

بعدازاین هم فتنه بینم صدهزار افتاده است


آن همه داری که درباغ رفاقت کاشتی

گردن مارابگوامشب به بارافتاده است


جمع خوبانست وزیبارویگان شهرعشق

ژنده پوش دل دراین مجلس چکارافتاده است


سر، که برگرداندم تابینمش باردگر

دیدم ازشادی به چشمانش شیارافتاده است


وقت رفتن اشک راه دیدگانم بسته بود

آخرین تصویراودرذهن تارافتاده است


باغبان نگذاشت تاازباغ اوچینم گلی

بعدمن دیدم که ازگلشن حصارافتاده است


می روم آتش نشانی ازغزل پیداکنم

دردلم ازآتش عشقش شرارافتاده است...


حمیدرضاسفید


به کانال ادبی

«گنجینه ی سپید»

بپیوندید

https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , شعرجدید , شعروغزل , غزل معاصر , شعر , شوروشعار , حمیدسفید ,

[ بازدید : 152 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] 15:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

روزهای بارانی

دلم گرفته ازاین روزهای بارانی

که می چکدهمه ازابرهاپریشانی


دوباره بارش باران رسیدوبازرسید

به سقف کهگلی آرزوم ویرانی


دوباره خاطره هاسیل وارمی آیند

مراتوآمدی ای ابرتابگریانی!!


دوباره آنچه دراین سینه بارهاکشتم

توزنده کردی وخواهی مرابمیرانی


رهایی ازغم تومن نمی برم،هیهات

بگونباردازاین ابرتیره بارانی!


دوباره نم نم باران وبازخاطره ها.....

دلم گرفته ازاین روزهای بارانی!


کانال شعرهای سفید


https://telegram.me/sherhayeSefid

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرنو , شعرکهن , شکوه وشکایت ,

[ بازدید : 174 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 بهمن 1394 ] 16:24 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

من بدترم

گفتی ازاین زندگی سیرم ببین من بدترم
ازجهان وهرچه دلگیرم ببین من بدترم

گفتی آمدنوبهار ومن به کنج این قفس
ازهزاران سوبه زنجیرم ببین من بدترم

گفتی ازاین زندگی ودرددرهنگام مرگ
انتقامی سخت می گیرم ببین من بدترم

سوی شهرآرزوباگریه گفتی بارها
دوستان رفتندومن گیرم ببین من بدترم

گفتی ازبس روزها یکسان ومانند شبند
عاشق یک نور تغییرم ببین من بدترم

گفته ای سیرفلک می کردم وعشق توکرد
درمیان غم زمینگیرم ببین من بدترم

گفتمت شور جوانی داری ای دل خوش بخند
گفتی اماازدرون پیرم ببین من بدترم


شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو،شعرکلاسیک , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعررامهرمز , شعرهای سفید , شعرسفید , من بدترم , شعرمعاصر , شعرکهن , سعدی , حافظ , مولوی , جامی , سهراب سپهری , سفید ,

[ بازدید : 157 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 بهمن 1394 ] 16:17 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

همرهم سیگارهم تاسینه سوخت

مدتى شدخون به ساغرمى كشم

خون خودرادم به دم سرمى كشم

تانرنجانم به حرفى خاطرى

خون وغم رابى امان سرمى كشم

آن سبك پايم كه ازانديشه ات

چون عبورسايه اى پرمى كشم

ازمن ازآن رفته درگرداب غم

سايه اى مانده است دربرمى كشم

خودنپندارى كه يادت نيستم

نقش توباديده ى ترمى كشم

همرهم سيگارهم تاسينه سوخت

تاسحرده دانه ديگرميكشم

هرزمان خواهم كمى يادت كنم

بردلم دستى به خنجر مى كشم


حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسغید , حمیدسفید , شعرمعاصر ,

[ بازدید : 153 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 26 دی 1394 ] 2:05 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عشق بی سرانجام


آن دمی که ازناامیدی بردلم«ها»میزدم

خو،به دردم کرده وقیدمداوامیزدم


همچوگنجشکی که می کوبدبه دیوارقفس

بی تو بردیوارتنهایی خودم رامیزدم


بی تودنیایم همیشه مثل زندان تنگ بود

روح خودرابردرودیواردنیامیزدم


توبه میکردم زعشق بی سرانجامت غروب

صبح فردامی شکستم توبه وجامی زدم


می نوشتم نامه ای تاپس بگیرم عشق را

پاره میشد هرزمان تانامه راتامیزدم


کاش دریابودی ومن زورق بی بادبان

درمه وتوفان شبی خودرابه دریامیزدم

حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , عاشقانه , عزل جدید , رامهرمز , شعررامهرمز , عشق رامهرمز , شعرنو ,

[ بازدید : 192 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 13 آبان 1394 ] 18:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چه مشکل حکایتی.....

دركم نكرددوست چه مشكل حكايتى

ازدوست بسته ماندزبان شكايتى

زیرسؤال بردوفروكوفت مهرمن

دشمن چنين نكردبه دشمن جنايتى

ازدست آنكه شادى اوآرزوم بود

غمگينم آنچنان كه نداردنهايتی

دانست مرگ دورسرم پرسه ميزند

بشكست شيشه ى دل من بى رعايتى

گررشته ى محبت ماگم شداى خدا

ازمافرومگيرطناب هدايتى

مارادلى پراست پرازعشق واحترام

بشكستنش مخواه توهم بادرايتى

آمدبه خواب من كه پسررابه من ببخش

گفتم خداست آنكه فرستاده آيتی

بخشيدمش به شوق وزكارى چنين بزرگ

بخشنددرعوض به بهشتم ولايتی

ازكف فروگذاشت وافكندبرزمين

برداشتم زلطف ، من از مهر،رايتى


حمیدرضاسفید


برچسب ها: حمیدرضاسفید , جمیدسفید , شعرجدید , شعرنو , شعرسفید , عزل سفید , غزل جدید , عاشقانه , عشق ومحبت ,

[ بازدید : 185 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 26 مهر 1394 ] 21:55 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

انتظار

سخت است درشبى تاردرانتظارماندن

گاهى به چرت رفتن،گاهى خمارماندن

سخت است تاخودصبح هى چشم چشم كردن

آماده ى پريدن مانندمارماندن

بس انتظارسخت است هرگونه اى كه باشد

بدتردرانتظارديداريارماندن

برخا ستن نشستن صدگونه راه رفتن

گاهى خموش وبيكارگاهى به كارماندن

هرلحظه فكرشومى ازذهن بگذراندن

بهردعابه سوى پروردگارماندن

دل برشماره افتدكوبدچوطبل جنگى

وانگه به هرصدايى بازازشمارماندن

يك جاتوان نشستن،آرام مى توان ماند

گرآب مى تواندبرآبشارماندن

وقتى درازگردداين انتظاردل چيست؟

جزهمچو روبه مرگى دراحتضارماندن

هرگزكسى نداندمعناى انتظارى

الامسافرى رادرانتظارماندن

برچسب ها: شعرسفید , حمیدرضاسفید , غزل جدید , انتظار , شعرانتظار ,

[ بازدید : 165 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 21 مهر 1394 ] 1:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

محبتهای توخالی

فصل فصل ريزش احساسهاست /

فصل پرپرگشتن اين ياسهاست/

دست غم ازهرطرف گرديده باز

/كس نميگرددكسى راچاره ساز/

مهردرپاييزجاخوش كرده است

/عشق هاراكينه خامش كرده است/

جغدهاى كينه برآوارعشق/

ميكنندازهرطرف آزارعشق/

عشق وعاشق جمله بامعشوق سوخت

/عشقها ازخاك تاعيوق سوخت/

عشقهاى جمله مردم رنگي است/

دربن هررنگ آن نيرنگى است/

دستهادست محبت نيستند

/دوستى هاباصداقت نيستند

نيست ازفرداكسى راواهمه::

/من بمانم گوبميرنداين همه/

رگ نمى جنبدزفقردوستان/

گريه امابى امان درمرگشان/

اى دريغافصل فصل مرگ عشق

/سوخت درفصل جوانى برگ عشق/

دوستی هابى محبت جارى اند/

يامجازوازحقيقت عارى اند/


حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرهای سفید , عاشقانه , عشق ودروغ , شعرعاشقانه , شعرسفید , حمیدسفید , رامهرمز , عشق بی محتوا , عشق دروغین , مهرومحبت , محبت ساختگی , دوستان نامرد , نامردی درعشق , خ ,

[ بازدید : 207 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] 19:31 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گریه ی مرد

دوچشم خیس دارم،گرچه مردم
توباورکن که من هم گریه کردم

توباورکن من درسینه ی خود
همیشه غرق درامواج دردم

دمی دست مراگرمیفشردی
به گرمی باورت میشدچه سردم

توباورکن که بالبهای سرخت
نداردنسبتی سیمای زردم

میان کوچه ای بی گفت وگورفت
من مسکین ازآن پس کوچه گردم

پس ازمرگم به خاکم آرزونیست
به راهت گر نشیندخاک و گردم

بیابشین کنارمن خدارا
به چشم خیس تادورت بگردم...

حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , شعرعاشقانه , گریه ی مرد , عشق وگریه , حمیدسفید , تلگرام , واتساپ , شعرنو , غزل جدید ,

[ بازدید : 344 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 20 مرداد 1394 ] 0:28 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

شهرمن

شهرمن؛ دیگرمرادرخودنمیبینی بهاران

خاطراتم دفن شددرجای جای لاله زاران


شهرمن؛ من رابه یادآورمیان کوچه هایت

خاطراتی ازنفس افتاده دارم زیرباران


شهرمن دیگرنمی خوانندبربیدوکنارت

بلبلان رفتندوخاموشنددردشتت هزاران


شهرمن؛ آندم که غم بیخ گلویم میفشارد

گِردخودهرگزندیدم دوستی راغمگساران


بس صداقت هاکه کردم تحفه ی دست عزیزان

بس محبتهاکه کردم هدیه ی أقدام یاران


من که عمری دوستی بادشمنان خویش کردم

بی نصیبی بین که آخردشمنی دیدم زیاران


ازتمام دسترنج خوددراین دنیاخدایا

چشم تررامیبرم،باخاطرات چشمه ساران


من جوانی راتبه کردم،ببین پیرازدرونم

نوگلی بودم شکستم درعمیق بیشه زاران


چشمه ی مهرومحبت خشک شد،من تشنه ماندم

خشکسال عشق آمدای دریغا روزباران


شعر،حمیدرضاسفیدبرچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , عزل جدید , عاشقانه , وداع , شعرجدید , محتوای غزل , مهرودوستی , شق , عشق , رامهرمز , خوزستان , عاشقانه ها ,

[ بازدید : 269 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 27 تير 1394 ] 23:37 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]